Η εταιρεία «NEURO-SPINE SURGICAL IMPLANTS »  εξειδικεύεται στο χονδρικό εμπόριο ειδικών υλικών χειρουργικής αποκατάστασης και ιατρικών μηχανημάτων σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aποστολή μας είναι η ανάπτυξη και η παροχή τεχνολογικών καινοτομιών που θα επιτρέψουν στους χειρουργούς να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά, ακόμα και τις πιο πολύπλοκες διαταραχές της σπονδυλικής στήλης.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι προμηθευτές μας